Valmieras teātra darbības un komercdarbības veidi

Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” galvenais darbības virziens kultūras iestāžu darbībā ir teātra pakalpojumu sniegšana Latvijas teritorijā, kā arī viesizrāžu laikā ārpus tās, papildus tam organizē ekskursijas teātrī, piedāvā kostīmu īri un telpu nomu.

Saskaņā ar Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” statūtiem, tās komercdarbības veidi ir šādi (NACE klasifikators):

 • Mākslinieku darbība (90.01)
 • Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0);
 • Kultūras iestāžu darbība (90.04);
 • Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03);
 • Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29);
 • Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi (58.1);
 • Skaņu ierakstu producēšana (59.20);
 • Citi izdevējdarbības veidi (58.19);
 • Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.6);
 • Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29)
 • Sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 • Darbība ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.3);

VSIA "Valmieras drāmas teātris" statūti

Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” stratēģijas kopsavilkums 2019.-2022.

Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” struktūra

Informācija par Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris”  kapitālsabiedības valdi

Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” atalgojuma politikas principi

Pretkorupcijas pasākumu plāns 2021. - 2024. gadam 

2023. gads

 1. Starpperiodu pārskats 3 mēneši
 2. Starpperiodu pārskats 1. pusgads

 

2022. gads

 1. Gada pārskats
 2. Neatkarīgu revidentu ziņojums
 3. Starpperiodu pārskats 3 mēneši
 4. Starpperiodu pārskats 1. pusgads
 5. Starpperiodu pārskats 9 mēneši
 6. Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi un to izpilde
 7. Pārskats par saņemtiem un izlietotiem ziedojumiem
 8. Informācija par samaksātiem nodokļiem
 9. Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

2021. gads

 1. Gada pārskats
 2. Vadības ziņojums
 3. Neatkarīgu revidentu ziņojums
 4. Starpperiodu pārskats 3 mēneši
 5. Starpperiodu pārskats 1. pusgads
 6. Starpperiodu pārskats  9 mēneši
 7. Gada pārskats
 8. Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
 9. Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi un to izpilde
 10. Pārskats par saņemtiem un izlietotiem ziedojumiem
 11. Informācija par samaksātiem nodokļiem
 12. Līdzdarbības līgums

2020. gads

 1. Starpperiodu pārskats 3 mēneši
 2. Starpperiodu pārskats 1.pusgads 
 3. Starpperiodu pārskats  9 mēneši 
 4. Gada pārskats
 5. Neatkarīga revidenta ziņojums
 6. Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi un to izpilde
 7. Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
 8. Pārskats par saņemtiem un izlietotiem ziedojumiem
 9. Informācija par samaksātiem nodokļiem

Informācija par apakšnomniekiem piemērotajiem nomas maksas atvieglojumiem sakarā ar Covid-19 izplatību

2019. gads

 1. Starpperiodu pārskats 3 mēneši
 2. Starpperiodu pārskats 1. pusgads
 3. Starpperiodu pārskats  9 mēneši
 4. Gada pārskats
 5. Neatkarīga revidenta ziņojums
 6. Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi un to izpilde
 7. Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
 8. Pārskats par saņemtiem un izlietotiem ziedojumiem
 9. Informācija par samaksātiem nodokļiem

2018. gads

 1. Gada pārskats
 2. Neatkarīga revidenta ziņojums
 3. Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi un to izpilde
 4. Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
 5. Pārskats par saņemtiem un izlietotiem ziedojumiem
 6. Informācijas par samaksātiem nodokļiem

2017. gads

 1. Gada pārskats
 2. Neatkarīga revidenta ziņojums
 3. Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi un to izpilde
 4. Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
 5. Pārskats par saņemtiem un izlietotiem ziedojumiem
 6. Informācija par samaksātiem nodokļiem

2016. gads

 1. Gada pārskats
 2. Neatkarīga revidenta ziņojums
 3. Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi un to izpilde
 4. Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
 5. Pārskats par saņemtiem un izlietotiem ziedojumiem
 6. Informācijas par samaksātiem nodokļiem

Dalībnieku sapulces un pieņemtie lēmumi

2022. gads

2021. gads

2020. gads

2019. gads

Valmieras drāmas teātris

Paldies! Uz norādīto e-pasta adresi ir nosūtīta vēstule, lai apstiprinātu jūsu e-pastu.